Fonds voor Medische Ongevallen

Wat is het Fonds voor medische ongevallen?

U werd slachtoffer van een medische ongeval? Mogelijks heeft u recht op vergoeding van uw schade via de vergoedingsregeling van het Fonds voor Medische ongevallen. Ons gespecialiseerd team kan u hier uiteraard bijstaan om de mogelijkheden na te gaan.

Het Fonds voor de Medische Ongevallen (hierna: “FMO”) is een solidariteitsinstantie die in 2010 door de federale overheid werd opgericht om in een alternatieve, minnelijke vergoedingsregeling te voorzien die niet langer noodzakelijk is gekoppeld aan een fout van de gezondheidsverstrekker (i.e. artsen, ziekenhuizen, verplegingspersoneel, …).

Hoewel slachtoffers van een medisch schadegeval nog steeds de keuze hebben om zich voor de vergoeding van hun schade tot het gerecht te wenden, biedt deze administratieve procedure hen net het voordeel van een snelle, eenvoudige en efficiënte afhandeling van hun schadegeval om langdurige gerechtelijke procedures te vermijden.

Het FMO heeft als opdracht om een medisch ongeval in het kader van gezondheidszorg te onderzoeken, advies te geven over de ernst van de schade die een patiënt ten gevolge van de zorgverstrekking meent te hebben geleden, na te gaan of de zorgverlener hiervoor al dan niet aansprakelijk is en diens aansprakelijkheid hiervoor al dan niet voldoende verzekerd is.

Op basis van dit onderzoek zal het FMO eventueel overgaan tot het toekennen van een schadevergoeding aan de getroffen patiënt (of zijn rechthebbende(n)).

Het FMO is verantwoordelijk voor het vergoeden van de schade indien één van de volgende situaties zich voordoet:

  • Wanneer het FMO oordeelt of wanneer vaststaat dat de zorgverlener in kwestie wel aansprakelijk is voor de schade, maar niet of onvoldoende verzekerd is, ongeacht de ernst van de schade;
  • Wanneer de verzekeraar van de aansprakelijke zorgverlener een volgens het FMO kennelijk ontoereikend voorstel tot vergoeding doet, ongeacht de ernst van de schade;
  • Wanneer de schade werd veroorzaakt door een medisch ongeval zonder aansprakelijkheid en voldoende ernstig is;
  • Wanneer het FMO oordeelt dat de zorgverlener in kwestie wel aansprakelijk is, maar deze zorgverlener of zijn verzekeraar de aansprakelijkheid betwist, op voorwaarde dat deze schade voldoende ernstig is.

De derde en vierde hierboven beschreven situaties vereisen dat de schade n.a.v. het medisch ongeval voldoende ernstig is. Dit is het geval indien aan één van de volgende voorwaarden is voldaan:

  • De patiënt is getroffen door een blijvende invaliditeit van 25% of meer;
  • De patiënt is getroffen door een tijdelijke arbeidsongeschiktheid gedurende minstens zes opeenvolgende maanden of zes niet opeenvolgende maanden over een periode van twaalf maanden;
  • De schade verstoort bijzonder zwaar, ook economisch, de levensomstandigheden van de patiënt;
  • De patiënt is overleden.

Wij kunnen u adviseren over de opportuniteit en slaagkansen van een administratieve procedure voor het FMO dan wel een gerechtelijke procedure en u desgevallend daarin bijstaan. U doet er goed aan om ons hiervoor zo spoedig als mogelijk te contacteren.

Heeft u vragen omtrent medisch recht?
Maak een afspraak en binnen de 24u helpen wij u verder!