Is het ziekenhuis aansprakelijk als je na een behandeling besmet bent met COVID19?

Na een behandeling in het ziekenhuis ben je besmet met COVID19. Als patiënt wil je weten of het ziekenhuis hiervoor aansprakelijk gesteld kan worden. Maar, dit is niet zo vanzelfsprekend.

Indien je als patiënt na een behandeling in het ziekenhuis plots besmet bent met COVID19 kan je het ziekenhuis niet automatisch aansprakelijk stellen. Daarenboven is het belangrijk om te beseffen dat het niet-gevaccineerd zijn op dit ogenblik geen fout is.

Wanneer kan het ziekenhuis dan wel aansprakelijk worden gesteld bij een besmetting met COVID19?

 

Heden geldt er voor ziekenhuizen een inspanningsverbintenis.
Dit houdt in dat het ziekenhuis zich voldoende moet inzetten om besmettingen te voorkomen door o.a. veiligheidsmaatregelen te nemen en bijvoorbeeld het personeel voldoende te informeren en aan te sporen om zich te laten vaccineren.

Doordat het ziekenhuis slechts gehouden is tot een inspanningsverbintenis, draag je als patiënt een zware bewijslast. Dit zal in de praktijk dan ook vaak voor problemen zorgen.

Je dient als patiënt aan te tonen:

  • dat de besmetting is opgelopen in het ziekenhuis door bijvoorbeeld een contact met een niet-gevaccineerde zorgverlener.
  • dat het ziekenhuis onvoldoende inspanningen heeft gedaan om de besmetting te vermijden.

Pas als het bewijs van beide is geleverd, kan het ziekenhuis aansprakelijk worden gesteld voor de besmetting en kan er schadevergoeding worden gevorderd.

Inmiddels werd er wel door het overlegcomité besloten dat zorgverleners zich in de toekomst verplicht zullen moeten laten vaccineren tegen COVID19. Het valt dan ook af te wachten of, na de invoering van deze verplichte vaccinatie, het eenvoudiger zal zijn om het ziekenhuis aansprakelijk te stellen bij een besmetting met COVID19 na een behandeling.

Vragen over dit onderwerp?
Contacteer ons via deze link